Διατροφή | Επιμέλεια & Συνεπιμέλεια

Η υποχρέωση της Διατροφής Ανηλίκου

Με τη λήξη ενός γάμου πρέπει άμεσα να οριστεί το ποσό διατροφής που θα πρέπει να προσφέρεται για το μεγάλωμα του τέκνου ή των τέκνων της οικογένειας. Το βιοτικό επίπεδο του παιδιού, η συντήρηση, η εκπαίδευση και η γενικότερη ευημερία του πρέπει να είναι προτεραιότητα των γονέων.

Διατροφή Πρώην Συζύγου

Νομικά δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ποσού διατροφής για τον/την πρώην σύζυγο. Παρ’ όλα αυτά δίνεται το δικαίωμα στον οικονομικά ασθενέστερο σύζυγο να αιτηθεί οικονομική ενίσχυση από το άλλο μέρος. Σε περίπτωση λοιπόν που οριστεί κάποιο ποσό διατροφής συζύγου αυτό θα είναι και πάλι με βάση τις οικονομικές δυνάμεις της άλλης πλευράς.

Επιμέλεια Τέκνων

Η γονική μέριμνα είναι καθήκον αλλά παράλληλα και δικαίωμα των γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους. Κύριο μέλημα θα πρέπει πάντοτε να είναι η ευημερία των τέκνων και η ομαλή μετάβαση τους σε έναν νέο τρόπο ζωής μετά το διαζύγιο των γονιών τους. Η βασική επιμέλεια ανατίθεται συνήθως στον γονέα με τον οποίο διαμένει το παιδί. 

Στην γονική μέριμνα εντάσσεται η επιμέλεια του ανηλίκου, η διοίκηση της περιουσίας που τυχόν διαθέτει ή έχει κληρονομήσει και η δυνατότητα εκπροσώπησης του τέκνου σε νομικές διαδικασίες. Και οι δύο γονείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του παιδιού τους εφόσον το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα.

Νομικά υπάρχει υποχρέωση για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών του τέκνου μέσω διατροφής,
το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του γονέα.

Νέος Νόμος Συνεπιμέλειας

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σας δίνει η νέα νομοθεσία της Συνεπιμέλειας Τέκνων, λάβετε τις σωστές αποφάσεις και προχωρήστε στις σωστές κινήσεις που θα διατηρήσουν άρτια τη σχέση με τα παιδιά σας.

Η νομική μας ομάδα θα φροντίσει να λύσει κάθε σας απορία