Συναινετικό Διαζύγιο σε 12 ημέρες

Μετά από την κοινή απόφαση των δύο συζύγων να λύσουν τον γάμο τους ο πιο άμεσος, οικονομικός και απλούστερος τρόπος είναι το Συναινετικό Διαζύγιο. Με συναινετική λοιπόν διάθεση και από τις δύο πλευρές, οι δικηγόροι έρχονται σε επαφή και τακτοποιούν άμεσα το ζήτημα του διαζυγίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει πρώτα να έχουν έρθει σε πλήρη συνεννόηση ως προς τις απαραίτητες ρυθμίσεις που αφορούν: την επιμέλεια  / συνεπιμέλεια, τη διατροφή τέκνων / συζύγου, τον διαχωρισμό της κοινής τους περιουσίας, την οικογενειακή στέγη, τον τρόπο και τη συχνότητα επικοινωνίας.

Το Συναινετικό Διαζύγιο εκδίδεται άμεσα με τη συνδρομή δύο δικηγόρων-εκπροσώπων κάθε μεριάς σε συμβολαιογράφο εντός 12 ημερών.

Η Διαδικασία

Η ιδανικότερη και ταχύτερη επιλογή διαζυγίου σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι επιθυμούν τη λύση του γάμου τους είναι το συναινετικό διαζύγιο. Η διαδικασία λοιπόν προχωρά, κοινή συναινέσει, με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, οι οποίοι εν συνεχεία αναλαμβάνουν να συντάξουν το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Θα πρέπει να γνωρίζετε… ότι πρέπει πρώτα να έχουν διευθετηθεί όλα τα θέματα της επικοινωνίας, της διατροφής και της επιμέλειας. Το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό υπογράφεται ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Έχετε τη δυνατότητα να μην παραστείτε στην όλη διαδικασία μέσω ειδικού πληρεξουσιου. Σε περίπτωση τέλεσης θρησκευτικού γάμου, το επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η πνευματική του λύση από τη Μητρόπολη.

Έγγραφα για το Συναινετικό Διαζύγιο

Για την έναρξη της διαδικασίας από τη δική σας μεριά θα χρειαστεί:

  1. Η ληξιαρχική πράξη του γάμου σας.
  2. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το βρίσκετε πλέον και ηλεκτρονικά).
  3. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

Τα υπόλοιπα, απαραίτητα έγγραφα για τη νομική διαδικασία (ιδιωτικό συμφωνητικό, πληρεξούσιο) συντάσσονται από εμάς.

Άυλο συναινετικό διαζύγιο. Η διαδικασία επιταχύνεται καθώς έχει απλοποιηθεί και γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά με αποτέλεσμα να σας προσφέρεται μεγαλύτερη ευελιξία σε πολλαπλά επίπεδα.

Δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η νομική ομάδα μας θα σας εξηγήσει αναλυτικά τη διαδικασία και θα επιλύσει κάθε σας απορία. Ακόμα και στη περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου κατανοούμε πως πρόκειται για μια διαδικασία συναισθηματικά φορτισμένη. Έχοντας τη δέουσα σοβαρότητα και διακριτικότητα θα φροντίσουμε για την άμεση διευθέτηση του θέματος σας.