Αυτόματο Διαζύγιο

Όταν ένα ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση για τουλάχιστον 2 έτη, τότε ο ένας από τους δύο μπορεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου. Το λεγόμενο «Αυτόματο Διαζύγιο» αποδεικνύεται μέσω μαρτύρων ή εγγράφων και δεν διαφέρει από το Κατ’ αντιδικία Διαζύγιο σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν έχουν συναινετική διάθεση.

Η διάσταση εκτός από φυσική, μπορεί να είναι ψυχική.
Διάσταση μπορεί να υπάρχει ακόμα κι αν το ζεύγος εξακολουθεί να ζει μαζί.

Χρόνος & Διαδικασία

Συνήθως η διαδικασία παίρνει 1 με 2 έτη ή και περισσότερο σε περίπτωση που το ζευγάρι έχει έρθει σε ρήξη σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια, τη διατροφή και την περιουσία. Όσο πιο άμεσα διευθετηθούν αυτά τα επιμέρους ζητήματα, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει και η διαδικασία.

Είναι η κατάλληλη λύση για μένα;

Το Αυτόματο Διαζύγιο προτείνεται συνήθως όταν ένας από τους δύο συζύγους δεν επιθυμεί να υπογράψει την αίτηση διαζυγίου. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η έναρξη της διαδικασίας. Το Συναινετικό Διαζύγιο είναι ο πιο γρήγορος δρόμος προς τη λύση ενός γάμου, το Κατ’ αντιδικία Διαζύγιο (και το Αυτόματο Διαζύγιο) όμως πολλές φορές αποτελεί τη μοναδική επιλογή καθώς υπάρχουν ζητήματα που δεν δύναται να επιλυθούν διαφορετικά.

Έγγραφα για το Αυτόματο Διαζύγιο

Για την έναρξη της διαδικασίας από τη δική σας μεριά θα χρειαστεί:

  1. Η ληξιαρχική πράξη γάμου.
  2. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (το βρίσκετε πλέον και ηλεκτρονικά).
  3. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας του αιτούντος.
  4. Επίσημο έγγραφο αναγραφής ΑΦΜ του αιτούντος.

 

Τα υπόλοιπα, απαραίτητα έγγραφα συντάσσονται από εμάς που αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου να τρέξουμε και να φέρουμε εις πέρας όλη τη νομική διαδικασία.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Αυτόματο Διαζύγιο